Heemkundige Kring aanwezig op Genealogische Markt 24 maart

GENEALOGISCHE EN HEEMKUNDIGE MARKT 2018

De afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (N.G.V.) houdt op zaterdag 24 maart een genealogische en heemkundige markt in "De Vroone" te Kapelle. Op deze markt zijn veel organisaties aanwezig die actief zijn op het gebied van genealogie en (lokale) heemkunde, waaronder Heemkundige Kring De Bevelanden.


WAT GEBEURT ER

Ervaren genealogen van de N.G.V. helpen bij vragen over genealogie. Er is een genealogisch spreekuur. Verder demonstraties van verschillende
computerprogramma's waarmee genealogische informatie wordt opgeslagen en bewerkt. Deze programma's maken op eenvoudige wijze stambomen, kwartierstaten, etc. Bovendien zijn er genealogische boeken en CD's te koop.

Diverse heemkundige organisaties uit Zeeland en omstreken stellen foto's, boeken, kaarten ten toon en geven uitleg.
 


WAT KAN ER VERDER

Het is mogelijk om ter plekke (proef)lid te worden van de afdeling Zeeland van de N.G.V. en van Heemkundige Kring De Bevelanden.


PLAATS EN TIJD

De markt vindt plaats in "De Vroone", C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle.
De openingstijd is van 10.00 tot 16.00 uur.
De toegang en Wifi is gratis voor leden en belangstellenden.