Nieuwsbrief 2017-1

Juli 2017

 

Beste leden,

In januari 2016 stuurden wij u de eerste nieuwsbrief van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Als bestuur willen wij u graag op de hoogte houden van onze activiteiten. We zullen dat nu doen door u met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief te zenden, die alleen verzonden wordt op momenten dat er iets te melden valt.

 

Bestuur

Nadat Willy van Meegen gedurende vijf jaar het secretariaat had waargenomen, werd op de jaarvergadering in april een definitieve invulling aan deze functie gegeven. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Voorzitter:                   Piet Hamelink

Secretaris:                  Frits de Kaart

Penningmeester:        Corrie Goedemondt

Bestuursleden:           Ad Beenhakker, Marjolijn de Graag-Cok,
                                   Jan de Jonge, Willy van Meegen en 
                                   Gerard van der Wal

                                   .

 

Website

Onze website is recentelijk geheel vernieuwd. Er moeten nog wat aanpassingen plaatsvinden, zo staan nog niet alle publicaties erop. Hier werken we nog aan. Onze vernieuwde website kunt u via deze link bezoeken: http://www.hkdebevelanden.nl/

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is sinds kort ook te vinden op Facebook en Twitter. Vooral op Facebook vindt u bijna dagelijks nieuwe kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen.

Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:     
https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:           
https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Excursie naar de slikken van Rilland zaterdag 22 juli

Dit is een gezamenlijke excursie met de AWN, afdeling Zeeland.
 

Verzamelen om 8.25 uur (vanwege het watertij) aan de Westerscheldedijk ter hoogte van de Zimmermanweg 7, Rilland-Bath. Meer informatie

We hopen weer velen van u te mogen begroeten!