Nieuwsbrief 2017-6

december 2017

 

Beste mensen,

 

Allereerst wensen wij u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. We hopen dat het nieuwe jaar u veel goeds zal brengen.

 

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Een goed voornemen voor 2018 kan zijn om vanaf 1 januari 2018 lid te worden van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Maar u kunt misschien iemand ook dat lidmaatschap cadeau doen. Dat kan door het formulier in te vullen op onze website: http://www.hkdebevelanden.nl/ook-lid-worden

 

Op woensdag 17 januari hebben we een lezing van Rinus Sinke over de boerderijen op oost-Zuid-Beveland. De lezing is om 19.30 uur in Dorpshuis Apeldoorn, 2e Vlietweg 9 te Oostdijk.

Meer informatie over deze en andere lezingen vind u in de agenda op onze website: http://www.hkdebevelanden.nl/agenda

 

Alvast noteren

Op woensdag 14 februari hebben we een lezing van John Brosens over zijn recentelijk verschenen historische roman Jan Catoen.

In 2017 is deze roman verschenen, die zich voor een deel afspeelt op Zuid-Beveland, aan het eind van de achttiende en begin negentiende eeuw. Uiteindelijk eindigt bendeleider Jan Catoen op 24 september 1802 zijn leven aan de galg in Middelburg. De lezing is in de Torenkamer Slot Oostende, Singelstraat 5 te Goes (er is een lift aanwezig), aanvang: 19.30 uur

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst, kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:           
https://twitter.com/HeemkundeBev