Nieuwsbrief 2018-1

Januari 2018

 

Beste mensen,

Als Heemkundige Kring De Bevelanden wensen wij u alle goeds voor 2018.

Een goed voornemen voor 2018 kan zijn om lid te worden van de Heemkundige Kring De Bevelanden. En als u al lid bent kunt u misschien iemand dat lidmaatschap cadeau doen. Dat kan door het formulier in te vullen op onze website: http://www.hkdebevelanden.nl/ook-lid-worden

Op woensdag 14 februari hebben we een lezing van John Brosens over zijn recentelijk verschenen historische roman Jan Catoen.
 

In 2017 is deze roman verschenen, die zich voor een deel afspeelt in Zuid-Beveland, aan het eind van de achttiende en begin negentiende eeuw. Uiteindelijk eindigt bendeleider Jan Catoen op 24 september 1802 zijn leven aan de galg in Middelburg. De lezing is in de Torenkamer van Slot Oostende, Singelstraat 5 te Goes (er is een lift aanwezig), aanvang: 19.30 uur

http://www.hkdebevelanden.nl/agenda

 

Alvast noteren

Speciaal op verzoek van senioren organiseren we een middag-lezing. Op donderdagmiddag 15 maart van 14.30 tot 16.30 uur vertelt de Goese oud-wethouder Charles Linssen over zijn recentelijk verschenen fotoboek over Zeeland.
 

Deze lezing is in de Zorggroep Terweel, Joannaplantsoen 1 te Goes.

 

Ook kunt u alvast de datum voor onze jaarvergadering noteren: vrijdag 20 april om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge.
 

Tevens is er dan een lezing van journalist Kees Slager over zijn recentelijk verschenen boek over de geschiedenis van Tholen.

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst, kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:
https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:
https://twitter.com/HeemkundeBev