Drie vacatures bestuur

Januari 2019

Al enige tijd zijn er vacatures in het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Daarnaast zou het bestuur eventueel tijdelijk uitbreiding willen hebben.

Hierdoor zoekt het bestuur drie kandidaten voor de functie van bestuurslid. Omdat binnen afzienbare tijd de vacature van penningmeester zal ontstaan, zoeken we in ieder geval een bestuurslid met financiële kennis die de functie van penningmeester kan overnemen. Ook zoeken wij een webredacteur. Deze vacatures ontstaan per april 2020, maar kunnen naar wens eerder ingevuld worden.

Wat doen wij?
De Heemkundige Kring heeft als doel het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het uitgeven van publicaties (o.a. driemaal per jaar De Spuije, in samenwerking met Historisch Museum De Bevelanden). Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap. Het werkterrein kan worden omschreven als Noord- en Zuid-Beveland in hun huidige vorm inclusief de gebieden die daartoe ooit hebben behoord, zoals het voormalige eiland Wolphaartsdijk.

Wie zoeken wij?
Kandidaten zijn of worden lid van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Omdat we op dit moment geen bestuursleden hebben uit Oost-Zuid-Beveland, nodigen we vooral mensen uit dit deel van ons werkgebied uit te reageren.
De taken van het bestuur zijn voorwaardenscheppend voor vrijwilligers die actief zijn op het terrein van de doelstellingen van de vereniging. Daartoe zijn diverse werkgroepen opgezet. Daarnaast is er sprake van een actief bestuur in uitvoerende zin.


Het bestuur vergadert acht maal per jaar in de avonduren te Goes. Daarnaast zijn er ongeveer negen lezingen/excursies per jaar.

Informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter,
de heer P.A. (Piet) Hamelink, tel. 0113-371227  of  06 22 48 55 70.
Reacties kunt u per e-mail zenden naar info@hkdebevelanden.nl of per post naar: Postbus 2159, 4460 MD  Goes.