Nieuwsbrief 2018-4

Nieuwsbrief 2018 – 4

april 2018

 

Beste mensen,

 

Stadswandeling


 

Op zaterdag 26 mei hebben we een stadswandeling langs de vesten in Goes. De start is om 13.30 uur bij Café Baarends, Voorstad 17-19. Onze gids is Frank de Klerk van het Gemeentearchief te Goes.

 

Alvast noteren:

Gedurende de zomermaanden zijn er geen activiteiten. Maar wij willen u nu alvast attenderen op onze buiten-Bevelandse excursie op zaterdag 15 september. We gaan deze keer voor een stadswandeling naar Sas van Gent. Joop van Hecke van de Heemkundige Kring Sas van Gent zal ons rondleiden. We starten om 13.30 uur bij Brasserie De Herberg, Oostkade 12 te Sas van Gent. Eventueel kunt u op eigen gelegenheid nog het Industrieel Museum bezoeken.

 

We gaan er even uit

Omdat er gedurende de zomermaanden geen activiteiten zijn zult u ook geen nieuwsbrief ontvangen. Mochten er nog bijzondere berichten zijn dan sturen wij u natuurlijk nog wel een nieuwsbrief. Verder kunt u informatie vinden op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Contributie

U heeft inmiddels per post het verzoek ontvangen om de contributie voor 2018 te betalen. Indien u nog niet heeft betaald herinneren wij u hier nog graag aan.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:     
https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:
https://twitter.com/HeemkundeBev