Nieuwsbrief 2018-5

 Mei 2018


 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 de volgende verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden, gemeentebestuurders en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt Onderaan iedere Nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven voor de Nieuwsbrief. Wilt u zich nu al afmelden? Dan kunt u een e-mail zenden naar: info@hkdebevelanden.nl

 

Bevelands Heem

Sinds kort staat er in de Bevelandse Bode iedere twee weken de rubriek Bevelands Heem. Tekst en foto worden aangeleverd door de Heemkundige Kring De Bevelanden en Gemeentearchief Goes.
 

Lezers kunnen reacties sturen. Deze artikeltjes staan ook op onze facebookpagina.

 

Het  verhaal ……

Ook nieuw is op onze website de rubriek Het verhaal ……

De korte persoonlijke verhalen van mensen op facebook worden per kwartaal gebundeld voor onze website. Verhalen die doorverteld moeten worden. De Heemkundige Kring De Bevelanden bewaart deze verhalen. U kunt ze op onze website lezen: Het verhaal .....

 

15 september stadswandeling Sas van Gent

Op zaterdag 15 september organiseren wij als buiten-Bevelandse excursie een stadswandeling in Sas van Gent o.l.v. Joop van Hecke van de Heemkundige Kring Sas van Gent.

Een datum om alvast te noteren.

 

Terugblik
 

Prachtig weer was het op 26 mei tijdens de wandeling rond de vesten onder leiding van Frank de Klerk. Ongeveer dertig personen namen deel aan de wandeling.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:            https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Vakantie

Dit is onze laatste Nieuwsbrief voor de zomervakantie. Wij wensen u een fijne tijd met zonnig weer en hopen u vanaf september te mogen verwelkomen bij een van onze activiteiten.

 

Afmelden

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een mail aan: info@hkdebevelanden.nl