Nieuwsbrief 2018-6

Augustus 2018

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt Onderaan iedere Nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

 

Buiten-Bevelandse excursie naar Sas van Gent

Op zaterdag 15 september organiseren wij een stadswandeling in Sas van Gent o.l.v. Joop van Hecke van de Heemkundige Kring Sas van Gent. We verzamelen om 13.30 uur bij Brasserie De Herberg, Oostkade 12 te Sas van Gent. Vervoer is op eigen gelegenheid, maar wilt u met iemand meerijden? Even bellen naar het nummer onder het kopje ‘Vervoer’.

 

Bevelandse rederijkers

Het onderzoeksproject Rederijkers in Zeeland houdt zijn jaarlijkse publieksmiddag op zaterdag 6 oktober in Goes. De middag zal gewijd zijn aan rederijkerskamers die actief waren in Goes en omringende dorpen. Prof. dr. Bart Ramakers  (RU Groningen)  en  prof. dr. Arjan van Dixhoorn  (UCR Middelburg)  leiden het project, waarin amateuronderzoekers individueel en in werkgroepen de rederijkerscultuur van Zeeland in kaart brengen. Eerder waren er succesvolle publieksmiddagen in Middelburg, Veere, Hulst en Axel. De middag wordt gehouden in de Torenzaal van Slot Oostende, ‘s middags vanaf 14.00 uur. Op het programma:  overzicht van wat we weten en wat niet over Bevelandse rederijkers en hun kamers; leesvoorstelling van een klucht van de ’s-Gravenpolderse kamer De Fiolieren - refrein op Matthias van der Straaten, 16e-eeuwse lid van De Nardusbloem; en tussendoor  liederen van Pieter Lenaerts van der Goes uit zijn bundel Den Druyventros der Amoureusheyt (1602). Toegang € 5,00.

‘s Morgens is er in het Historisch Museum De Bevelanden een bijeenkomst van de projectgroep. Geïnteresseerden kunnen die bijwonen door zich voor 1 oktober 2018 per e-mail aan te melden bij
Bram le Clerq obwclq@gmail.com

 

Alvast noteren:

Op  vrijdagavond 12 oktober hebben we in Dorpshuis Amicitia te Kloetinge een lezing van Charles Schouw over Zeeuwse kaarten.

 

Bevelands Heem

Sinds enkele maanden staat er in de Bevelandse Bode iedere twee weken de rubriek Bevelands Heem. Tekst en foto worden aangeleverd door de Heemkundige Kring De Bevelanden en Gemeentearchief Goes. Lezers kunnen dan reacties sturen. Deze artikeltjes staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Het verhaal …….

Op de facebookpagina verschijnen korte verhalen. Vaak korte persoonlijke herinneringen op de Bevelanden. Verhalen die doorverteld moeten worden. Deze staan nu ook op de website: https://www.hkdebevelanden.nl/het-verhaal

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:     
https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:           
https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.