Nieuwsbrief 2018-7

September 2018

 

 

Op  vrijdagavond 12 oktober hebben we in Dorpshuis Amicitia te Kloetinge een lezing van Charles Schouw over Zeeuwse kaarten. Aanvang 19.30 uur.

 

Bevelandse rederijkers

Het onderzoeksproject Rederijkers in Zeeland houdt zijn jaarlijkse publieksmiddag op zaterdag 6 oktober om 14.00 uur in Slot Oostende te Goes. Korte lezingen en voordrachten over de rederijkers op de Bevelanden. Graag voor 1 oktober 2018 per e-mail aanmelden bij
Bram le Clerq obwclq@gmail.com

 

Alvast noteren:

Op donderdag 15 november hebben we een lezing over 100 jaar PZEM. De lezing wordt gehouden in het restaurant van het Erasmuspark, Troelstralaan 160, Goes (Goese Polder). Sprekers: Arnold Parre (oud-medewerker Delta) en Kees van der Maas (oud-hoofdredacteur PZC).

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelten staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Het verhaal …….

Op de facebookpagina verschijnen korte verhalen. Vaak korte persoonlijke herinneringen op de Bevelanden. Verhalen die doorverteld moeten worden. Deze staan nu ook op de website: https://www.hkdebevelanden.nl/het-verhaal

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:     

https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:           

https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Wikiscripta Neerlandica

Door de Universiteit Brussel worden vrijwilligers gevraagd voor een nieuw burgerwetenschappelijk transcriptieproject Wikiscripta Neerlandica II Op een online website kunnen vrijwilligers historische bronnen omzetten naar begrijpelijke taal (transcriberen). Er is fotomateriaal van de bronnen die verzameld zijn (voornamelijk armenbrieven). Men is nog op zoek naar vrijwilligers met een passie voor taal en/of geschiedenis, om te helpen met de transcriptie van verschillende brieven, maar ook dagboeken en reisverslagen (waarvan een groot deel nog zal worden toegevoegd aan de webpagina). De webpagina is te vinden op: www.wikiscripta-neerlandica.eu

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt Onderaan iedere Nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.