Nieuwsbrief 2018-8

Oktober 2018

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.

 

Bestuursleden gezocht

In het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden zijn er de komende jaren enkele bestuursleden die nu al gezegd hebben niet herkiesbaar te zijn. Dat betekent dat we enkele vacatures hebben. Interesse? Neem dan eens contact met ons op of kom eens een vergadering bijwonen. Meer info op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/twee-vacatures-bestuur

 

Komende activiteit: lezing 100 jaar PZEM

Op donderdag 15 november hebben we een lezing over 100 jaar PZEM. De lezing wordt gehouden in het restaurant van het Erasmuspark, Troelstralaan 160, Goes (Goese Polder). Sprekers: Arnold Parre (oud-medewerker Delta), Colin Lustenhouwer (oud-manager Delta) en Kees van der Maas (oud-hoofdredacteur PZC)

 

Alvast noteren:

Op dinsdag 11 december hebben we weer traditiegetrouw onze archeologische avond. Onze Bevelancdse archeoloog Karel Jan Kerckhart vertelt weer over de vondsten die er dit jaar geweest zijn op de Bevelanden. De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge, aanvang 19.30 uur.

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelten staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Het verhaal …….

Op de facebookpagina verschijnen korte verhalen. Vaak korte persoonlijke herinneringen op de Bevelanden. Verhalen die doorverteld moeten worden. Deze staan ook op onze website. De verhalen van de afgelopen drie maanden zijn daar nu aan toegevoegd. https://www.hkdebevelanden.nl/het-verhaal

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:            https://twitter.com/HeemkundeBev