Nieuwsbrief 2019-1

Januari 2019

 

Geschiedenis Online Prijs

De Heemkundige Kring De Bevelanden is kandidaat voor de Geschiedenis Online Prijs. Iedere twee jaar wordt de Geschiedenis Online Prijs uitgereikt door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en DE REE archiefsystemen. Op deze wijze wil men het gebruik van internet voor de geschiedbeoefening aanmoedigen en goede ideeën belonen voor websites, apps en andere digitale toepassingen op het gebied van geschiedenis. De Geschiedenis Online Prijs is in 2006 voor het eerst uitgereikt. Stemmen op de Heemkundige Kring kan via deze link:

https://geschiedenisonlineprijs.nl/?alias=hkdebevelandennl&fbclid=IwAR13dzbNFZ4PoFDYtZpkWN2Gvt7s77lr8F65CaxaVbn7A46YiI_2JT3Y6hk

 

Bestuursleden gezocht

In het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden zijn er de komende jaren enkele bestuursleden die nu al gezegd hebben niet herkiesbaar te zijn. Dat betekent dat we enkele vacatures hebben. Interesse? Neem dan eens contact met ons op of kom eens een vergadering bijwonen. Meer info op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/drie-vacatures-bestuur

 

Lezing 20 februari Geschiedenis van het Gasthuis te Goes door Allie Barth

Op woensdagmiddag 20 februari hebben we een lezing met oud-gemeentearchivaris Allie Barth over de geschiedenis van het Gasthuis te Goes. De lezing wordt gehouden in het restaurant van het Gasthuis, Kievitlaan 64 te Goes, aanvang 14.00 uur.

 

Alvast noteren

Op 1 januari 2020 is het vijftig jaar geleden dat de gemeentelijke herindeling op Zuid-Beveland werd ingevoerd. Wat was de aanleiding en hoe kijken we daar nu op terug? Dat kunt u horen op woensdagavond 6 maart om 19.30 uur in Dorpshuis Apeldoorn, 2e Vlietweg 9, Oostdijk. De inleiding wordt verzorgd door Marcel van der Borgt, oud-afdelingsdirecteur van het Ostrea Lyceum (voorheen St. Willibrordcollege) te Goes.

 

Nieuwsbrief Gemeentearchief Goes

De openingstijden van de studiezaal van het Gemeentearchief Goes zijn gewijzigd. Verder o.a. nieuws over de collectie, lopende onderzoeken, exposities en een oproep voor informatie over de in Wolphaartsdijk geboren architect Ko Koeman. U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link:
https://www.goes.nl/gemeentearchief/nieuwsbrief_42931/toon-nieuwsbrief/item_167320.html?previewcode=cea5c26a7664a759dadc67787255cbe5&preview=1&stukid=167320

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina op onze website:
https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Het verhaal …….

Op de facebookpagina verschijnen korte verhalen. Vaak korte persoonlijke herinneringen op de Bevelanden. Verhalen die doorverteld moeten worden. Deze staan ook op onze website. De verhalen van de afgelopen drie maanden zijn daar nu aan toegevoegd. https://www.hkdebevelanden.nl/het-verhaal

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:            https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.