Nieuwsbrief 2019-3

Maart 2019

 

Jaarvergadering en lezing

Op vrijdag 12 april om 19.30 uur houden we onze jaarvergadering in Dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge. Tevens een lezing van Lo van Driel  over zijn recent verschenen boek ‘Cultuur wordt Kultuur’ over de gevolgen van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog voor kunst en cultuur in Zeeland.

 

Alvast noteren:

Zaterdag 18 mei hebben we een dorpswandeling door de dorpen Bath en Rilland. Verzamelen om 14.00 uur in Dorpshuis Luctor et Emergo, Hoofdweg 45, Rilland. Van een deskundige gids krijgen we alles te horen over deze dorpen.

 

Bestuursleden gezocht

In het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden zijn er de komende jaren enkele bestuursleden die nu al gezegd hebben niet herkiesbaar te zijn. Dat betekent dat we enkele vacatures hebben. Interesse? Neem dan eens contact met ons op of kom eens een vergadering bijwonen. Meer info op onze website: drie vacatures bestuur

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:            https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.