Nieuwsbrief 2019-4

April 2019

 

Zaterdag 18 mei hebben we een dorpswandeling door de dorpen Bath en Rilland. Verzamelen om 14.00 uur in Dorpshuis Luctor et Emergo, Hoofdweg 45, Rilland. Van een deskundige gids krijgen we alles te horen over deze dorpen.

 

Zomerperiode

De komende maanden zult u wat minder van ons horen. Na onze excursie in mei stoppen de activiteiten tot september. Als u met vakantie gaat wensen wij u in ieder geval een fijne vakantie met hopelijk veel mooi weer. Mochten er nog bijzonderheden te melden zijn dan sturen wij u natuurlijk nog een Nieuwsbrief. Verder kunt u ons ook volgen op facebook waar we bijna dagelijks nieuws publiceren.

Onze eerstvolgende activiteit is op zaterdag 28 september. We hebben dan onze buiten-Bevelandse excursie naar Streekmuseum De Meestoof, Bierensstraat 6 te St. Annaland. Om 14.00 uur hopen we u daar aan de koffie te ontmoeten in het schoollokaal van het museum. Als u een museumjaarkaart heeft verzoeken wij u deze mee te nemen.

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:           https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.