Nieuwsbrief 2019-5

september 2019

 

Bezoek Streekmuseum De Meestoof St. Annaland

Onze eerstvolgende activiteit is op zaterdag 28 september. We hebben dan onze buiten-Bevelandse excursie naar Streekmuseum De Meestoof, Bierensstraat 6 te St. Annaland. Om 14.00 uur hopen we u daar aan de koffie te ontmoeten in het schoollokaal van het museum. Als u een museumjaarkaart heeft verzoeken wij u deze mee te nemen.

 

Alvast noteren

Onze volgende activiteit is al snel. Een lezing over de Bevelandse jaren van Frans Naerebout op woensdag 9 oktober om 19.30 uur in het Wilhelminahuis, Brugstraat 4 te Wilhelminadorp. De lezing wordt gegeven door prof. dr. D.H.A. Kolff met als titel “De familie Naerebout op Oost-Beveland en aan het Sas 1808-1818”. De meeste bekende inwoner uit de begintijd van de Wilhelminapolder was Frans Naerebout (1748-1818). Bekend werd hij van de redding van de bemanning van het schip Woestduyn in 1779 voor de kust van Vlissingen. Zijn laatste jaren woonde hij aan het Goese Sas.

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:            https://twitter.com/HeemkundeBev

 

Vrienden van de Travalje

In Zeeland is er een Stichting Vrienden van de Travalje. Het stichtingsbestuur zoekt een bestuurslid met belangstelling voor de travalje, dan wel zich hiervoor wil inzetten. Doelstelling van de stichting is het zoveel mogelijk travaljes terug laten plaatsen in de provincie Zeeland. Van een nieuw bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij zich wil inzetten door het onderhouden van contacten met instanties, de vorderingen registreren en de vergaderingen 2 keer per jaar bijwonen. En waar nodig ruggespraak houden over de ontwikkelingen met de andere bestuursleden. Informatie kunt u krijgen bij Nel Prins, e-mail nelprins1950@gmail.com

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.