Nieuwsbrief 2019-6

Nieuwsbrief 2019 – 06

oktober 2019

 

Op vrijdag 15 november hebben we een lezing over de Zeeuwse spoorlijn in Hotel Terminus, Stationsplein 1 te Goes. Aanvang 19.30 uur. De lezing wordt gehouden door Marius Broos, een autoriteit op het gebied van de spoorweggeschiedenis.

 

Marius Broos is redactielid van het tijdschrift van de Heemkundige Kring in Roosendaal ‘De Vrijheijt van Rosendale’. Op 1 juli 1868 is het eerste deel vanaf Goes aangesloten op het spoorwegnet tot Bergen op Zoom. De jaren daarna is de Zeeuwse spoorlijn doorgetrokken tot Vlissingen. Broos zal met name ingaan op de geschiedenis van die Zeeuwse lijn.

 

Archiefdag 7 november

Doorgaans zijn onze activiteiten voor iedereen toegankelijk, maar deze keer een activiteit alleen voor leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Op 7 november kunnen zij de bewaarplaats van het Gemeentearchief Goes bezoeken. De ruimte is beperkt waardoor u zich moet aanmelden. De leden hebben hier al eerder bericht over ontvangen. Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen vrij in de avonduren, aanvang 19.30 uur.

 

Alvast noteren

Op dinsdag 10 december hebben we weer onze ‘traditionele’ lezing in dorpshuis Amicitia te Kloetinge over de archeologische vondsten van het afgelopen jaar. Archeoloog Karel Jan Kerckhaert praat ons dan weer bij. Aanvang 19.30 uur.

 

Voor het nieuwe jaar kunt u de volgende datums noteren;

Woensdagavond 15 januari in ’s-Gravenpolder

Vrijdagmiddag 21 februari in Kapelle

Zaterdagmiddag 21 maart: buiten-Bevelandse excursie.

We houden de onderwerpen nog even geheim maar zet deze datums alvast in uw agenda.

 

75 jaar Bevrijding

Dit jaar wordt aandacht besteed aan 75 jaar Bevrijding. Met medewerking van de Bevelandse gemeenten heeft de Heemkundige Kring De Bevelanden heeft hierover een themanummer van De Spuije gemaakt dat op de Bevelanden huis-aan-huis is verspreid. Naast de positieve reacties hebben we hiermee ook nieuwe leden ingeschreven.

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:            https://twitter.com/HeemkundeBev

 

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.