Nieuwsbrief 2019-7

Nieuwsbrief 2019 – 07

november 2019

 

Op dinsdag 10 december hebben we weer onze ‘traditionele’ lezing in dorpshuis Amicitia te Kloetinge over de archeologische vondsten van het afgelopen jaar. Archeoloog Karel Jan Kerckhaert praat ons dan weer bij. Aanvang 19.30 uur.

 

Alvast noteren

Woensdagavond 15 januari in Dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’, Poelvoordestraat 3 ’s-Gravenpolder lezing van Joop van den Bremen over Zeeuwse volksliederen. Aanvang 19.30 uur.

 

Voor het komende jaar kunt u de volgende datums alvast noteren;

Vrijdagmiddag 21 februari in Kapelle

Zaterdagmiddag 21 maart: Buiten-Bevelandse excursie.

Vrijdagavond 17 april Jaarvergadering met lezing over de Gouden Eeuw.

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen. Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een e-mail sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op Facebook vindt u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze links zijn we te vinden:

Facebook:      https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Twitter:           https://twitter.com/HeemkundeBev

 

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt. Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.