Nieuwsbrief 2020-01

Januari 2020

 

Allereerst willen wij u een voorspoedig 2020 toewensen!
Ook in het komende jaar hebben we weer veel mooie lezingen en excursies.

Op Vrijdagmiddag 21 februari hebben we om 14.00 uur in Cederhof, Cederlaan 9 te Kapelle een middaglezing van Ko Dek met luchtfoto’s van Kapelle en omgeving.

Alvast noteren
Verder kunt u alvast noteren:

  • Zaterdagmiddag 21 maart: buiten-Bevelandse excursie naar museum Het Polderhuis te Westkapelle.
  • Vrijdagavond 17 april Jaarvergadering in dorpshuis Amicitia te Kloetinge met lezing over de Gouden Eeuw door mr. dr. Piet van Cruijningen.

Bevelands Heem
Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

Vervoer
Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen.
Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl
We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

Sociale media
De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook waar u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden vindt. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze link zijn we te vinden:
Facebook:       https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Privacy
In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy-verklaring vastgesteld.
De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt.
Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.