Nieuwsbrief 2020-02

Nieuwsbrief 2020 – 02

Februari 2020

 

Zaterdagmiddag 21 maart hebben we onze jaarlijkse buiten-Bevelandse excursie naar museum Het Polderhuis te Westkapelle. Verzamelen is om 14.00 uur bij dit museum. Deelname is gratis maar als u een museum-jaarkaart heeft verzoeken wij u deze mee te nemen.

Het dijk- en oorlogsmuseum heeft drie permanente exposities. U loopt door de geschiedenis van 7 eeuwen dijk. In verschillende vakken ziet u de kaart van de kustlijn uit die periode met de ontwikkeling van het dorp en de omliggende natuur. De      expositie Westkapelle in oorlog heeft als rode draad 'Het dorp vertelt'. Op meerdere        plaatsen vindt u luisterhoorns met herinneringen van inwoners. 

Alvast noteren

Verder kunt u alvast noteren:
Vrijdagavond 17 april Jaarvergadering in dorpshuis Amicitia te Kloetinge met lezing over de Gouden Eeuw door mr. dr. Piet van Cruijningen.

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen.
Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl
We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook waar u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden vindt. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen.
Via deze link zijn we te vinden:
Facebook:       https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt.
Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.