Nieuwsbrief 2020-03

Maart 2020

 

Op vrijdagavond 17 april hebben we onze jaarvergadering om 19.30 uur in Dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge.

Aansluitend hebben we een lezing over de Gouden Eeuw door mr. dr. Piet van Cruijningen.

De zeventiende eeuw wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. De noordelijke Nederlanden vormden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Er was een bloeiperiode op het gebied van handel, wetenschap en kunst. Maar wat betekende dat voor Zeeland? Mr. dr. P.J. van Cruijningen schreef mee aan dee geschiedenis van Zeeland en neemt u hierin mee.


Alvast noteren

Verder kunt u alvast noteren:

Zaterdagmiddag 16 mei wandeling rond de Zwaakse Weel, waarbij Bas Chamuleau ons zal vertellen over het ontstaan van de Zwake.

 

Bevelands Heem

Iedere veertien dagen Bevelands Heem. Deze artikelen staan ook op onze facebookpagina en op onze website: https://www.hkdebevelanden.nl/bevelands-heem-in-bevelandse-bode

 

Vervoer

Het blijkt dat vooral oudere leden het met name in de wintermaanden moeilijk vinden om naar onze avondbijeenkomsten te komen.
Indien u vervoer wenst kunt u de secretaris bellen: 0113-227311 of een email sturen: info@hkdebevelanden.nl We kunnen dan proberen voor vervoer te zorgen.

 

Sociale media

De Heemkundige kring De Bevelanden is ook te vinden op Facebook waar u bijna dagelijks kleine berichtjes en foto’s over de geschiedenis van de Bevelanden vindt. Vaak heel persoonlijke verhalen van mensen. Via deze link zijn we te vinden:

Facebook:       https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/

 

Privacy

In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden in zijn vergadering van 7 mei 2018 een privacy verklaring vastgesteld. De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt.
Wenst u onze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Even een e-mail naar info@hkdebevelanden.nl en wij schrijven u uit.