De Spuije inhoud laatste nummers

De Spuije verschijnt drie keer per jaar

Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van enkele recent verschenen nummers

 

 

 


Spuije 106 Voorjaar 2019

De vergeten watersnoodramp van 1906 / Frits de Kaart

Een schoone visserije genaamt Focquene, een bijzondere kaart van rond 1700 van de visserij tussen Kruiningen en Nieuwlande / Kees Bos en Frank de Klerk

Dracht, steken, stoppen en stikken / Hester van Rees

Dorpsomroeper Wim de Smit / Kees van den Bovenkamp

De geschiedenis van drie verdwenen boerderijen in de Yerseke Moer, deel III / Adri Haaij

Boekindruk: Nieuwdorp in oorlogstijd, De slag om de Sloedam / Albert L. Kort

                Cultuur wordt kultuur, culturele collaboratie in Zeeland / A.J. Barth

               

Een vergeten watersnoodramp, zo mogen de overstromingen van 1906 wel genoemd worden. Tot op zekere hoogte te begrijpen, het is ruim een eeuw geleden en er waren geen dodelijke slachtoffers. Dat neemt niet weg dat de materiële schade enorm was. Veel huizen en boerderijen werden verwoest door het binnenstromende water en ook de landbouwgronden leden veel schade door het zout. Frits de Kaart schrijft over de gebeurtenissen van maart 1906, de oorzaken, de gevolgen en de reacties.

De vondst van een bijzondere kaart van een deel van Oost-Zuid-Beveland bracht Kees Bos en Frank de Klerk ertoe om een artikel te schrijven over dit gebied. De kaart is gemaakt rond 1700 en, hoewel er in het landschap veel is veranderd, zijn een aantal elementen nog wel traceerbaar. Waarschijnlijk speelde de kaart een rol bij de vele rechtszaken die Cornelis de Perponcher en Adriaen Vogel, heer van Steenvliet, begin achttiende eeuw tegen elkaar voerden. In dit artikel worden enkele daarvan besproken.

Veel informatie bereikt ons tegenwoordig via televisie, radio, websites en sociale media. Vroeger ging dat anders, de dorpsomroeper ging van deur tot deur om belangrijke informatie te verspreiden. Het lijkt een beroep uit een (ver) verleden, maar toch kent ons land nog steeds een aantal dorpsomroepers. Een daarvan woont in Nisse, Wim de Smit, omroeper van de gemeente Borsele. Zijn roep is nog steeds te horen bij allerlei activiteiten. Niet alleen in Borsele, maar ook elders in het land en zelfs ver over de landsgrenzen, zoals hij aan Kees van den Bovenkamp vertelt.

Adri Haaij doet in het derde en laatste deel van een drieluik over verdwenen boerderijen in de Yerseke Moer verslag van het onderzoek naar de verdwenen hoeve aan oostzijde van de Reeweg.

Hester van Rees beschrijft de achtergronden van een nieuwe tentoonstelling in het museum en er zijn enkele boekbesprekingen.

 

 

 

 

Spuije 105 Winter 2018

 

Het algemeen kiesrecht: de lange aanloop er naar toe en enkele opmerkelijke gevolgen / Jan Zwemer

Uitgelicht: tegeltableaus van Willem V en Wilhelmina van Pruisen/ Hester van Rees

Portret van een onbekend meisje, door Marinus Zwigtman / Koen van Rooijen

’t Hof de Dierik, Amsterdamse school in een Oudelandse polder / Jan de Jonge

Kind in de Tweede Wereldoorlog, deel II / T.W. Rosmolen

De geschiedenis van drie verdwenen boerderijen in de Yerseke Moer, deel II / Adri Haaij

Filmindruk: Ladybug, this is Ineke / Eef van Brummelen

               Bobje en Ceres / Hester van Rees

Boekindruk: Marlies Allewijn, de meid / Manda Heddema

        

 

De bijdrage van Jan Zwemer over de invoering van het algemeen mannenkiesrecht gaat over dezelfde periode in onze geschiedenis. Weliswaar kwam het algemeen mannenkiesrecht er pas in 1917, maar dat was het sluitstuk van een lange ontwikkeling die enkele tientallen jaren daarvoor begonnen was. Het kierecht voor zowel mannen als vrouwen zou er pas in 1919 komen. Enkele belangrijke gevolgen van de verruiming van het kiesrecht waren de gewijzigde politieke verhoudingen, ook op lokaal niveau, en de opkomst van nieuwe partijen.

Veel Bevelandse boerderijen zijn gebouwd in een traditionele stijl. Er zijn echter uitzonderingen en daarvan is ’t Hof de Dierik in Oudelande, een heel bijzondere. Deze hoeve is gebouwd volgens de principes van een in oorsprong stedelijke bouwstijl: de Amsterdamse School. Ook de tuin heeft een bijzonder ontwerp en samen vormen ze een waar kunstwerk in de polder. Jan de Jonge vertelt over het ontstaan van de Dierik.

Naast de tweede delen van de artikelen Kind in oorlogstijd en de Geschiedenis van drie boerderijen in de Yerseke Moer, in deze Spuije ook een drietal filmbesprekingen. Besprekingen van pas verschenen boeken met een relatie tot de Bevelanden hadden we al lang, maar er zijn ook films over Bevelandse onderwerpen. Tijdens het festival Film by the Sea werden er ook dit jaar weer enkele vertoond en het leek ons goed daar enige aandacht aan te schenken.

 

 

 

 

Spuije 104 Zomer 2018

Inhoud 

De geschiedenis van drie verdwenen boerderijen in de Yerseke Moer, deel I / Adri Haaij

Het testament van Dignis Dominicus / G.J. Lepoeter

HMDB uitgelicht: Glazen bokaal ter gelegenheid van 200 jaar Satisfactie / Hester van Rees

Nieuwe informatie bij een oude tekening / Frank de Klerk

Kind in de Tweede Wereldoorlog, deel I / T.W. Rosmolen

Het blazoen van de Kapelse rederijkerskamer De Wijngaartranke nader bekeken / Bram le Clercq

 

We beginnen deze Spuije in de Yerseke Moer. Adri Haaij heeft in dat gebied de historie van drie - inmiddels verdwenen - boerderijen uitgezocht. Van het artikel dat hij daar over schreef is in dit nummer van de Spuije het eerste deel opgenomen. Het gaat over een hoeve die gelegen was aan de huidige Reeweg. In de loop der eeuwen is er een lange reeks eigenaren geweest, tot in 1851 het noodlot toesloeg.

We blijven in het tweede artikel in dezelfde omgeving. Dignis Dominicus was ambachtsheer van Yerseke en zeer welvarend. Tegen het einde van zijn leven maakte hij een testament waarin hij zijn aardse goederen verdeelde. De inhoud van het testament is voor een groot deel weinig opmerkelijk, maar een van de legaten valt wel op. G.J. Lepoeter beschrijft hoe de nalatenschap verdeeld moest worden en gaat na wat de achtergrond van het bijzondere legaat kan zijn.

In de reeks beschrijvingen van bijzondere voorwerpen uit het Historisch Museum De Bevelanden, deze keer een bijdrage van Hester van Rees over de bokaal die het stadsbestuur van Goes liet maken ter gelegenheid van de herdenking van 200 jaar Satisfactie van Goes. Wat was deze Satisfactie en waarom kwam die tot stand? Wie waren er bij betrokken en hoe was de situatie in Goes in de jaren zeventig van de zestiende eeuw? In dit artikel het verhaal achter een bijzondere bokaal.

Onderdeel van het verhaal over de Satisfactiebokaal is het beleg van Goes in 1572. Van dit beleg, door de geuzen, is een tekening bewaard gebleven naar een zestiende-eeuws schilderij. Die tekening maakt veel duidelijk over de militaire situatie op Zuid-Beveland in dat jaar. Frank de Klerk doet verslag van nieuwe informatie die de laatste jaren over deze prent aan het licht is gekomen.

In de vorige Spuije was er uitgebreid aandacht voor de strafkampen die na de Tweede Wereldoorlog voor NSB’ers werden ingericht en hun verhaal. Deze keer kijken we weer naar de oorlog, maar dan door de ogen van een kind. T.W. Rosmolen was 10 jaar toen de Bevelanden bevrijd werden. Hij was met zijn familie van Schouwen-Duiveland geëvacueerd naar Kruiningen en later Hansweert. Voor een jongen van die leeftijd een gevaarlijke, maar vooral ook spannende tijd, waarin vele avonturen te beleven waren.

 

 

 

Spuije 103 Voorjaar 2018

 

Inhoud

 

Strafkampen op de Bevelanden, 1945-1947 / Frank de Klerk

De muze in het kamp / Lo van Driel

Bericht vanuit het HMDB: Stoplap gemaakt met tenen van voet! / Hester van Rees

Koninklijke aandacht voor Waarde / Kees van den Bovenkamp

Liefde en onmin op Noord-Beveland: Aart van der Maas (1750-1817), landman, en zijn relatie met Johanna Liefbroer (1777-1847) / A.J. de Looff en P.C. van Voorst Vader †

 

Deze Spuije beginnen we met een tweetal artikelen over een onderwerp dat in de (Zeeuwse) geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog nog weinig aandacht heeft gekregen: de interneringskampen voor NSB’ers. Waar bevonden die zich op de Bevelanden? Wie werden er opgesloten? Hoe werden de gevangenen behandeld? Allemaal vragen waarop Frank de Klerk in het artikel Strafkampen op de Bevelanden, 1945-1947 een antwoord probeert te geven.

In het volgende artikel gaat Lo van Driel in op een bijzondere activiteit van enkele geïnterneerden in Fort Ellewoutsdijk: zij schreven gedichten tijdens hun gevangenschap. In het gemeentearchief van Goes en de Zeeuwse Bibliotheek zijn twee schriftjes teruggevonden waarin die gedichten zijn verzameld. In zijn bijdrage vertelt Van Driel over de dichters en worden enkele gedichten besproken. De belangrijkste dichter in het fort was waarschijnlijk Martien Beversluis, onder andere oud-burgemeester van Veere. Hij was eerst pacifist, om vervolgens via het communisme bij het fascisme uit te komen.

In het Historisch Museum De Bevelanden is de expositie Buitengewoon en Markant te zien. Deze expositie heeft de geschiedenis van de Zak van Zuid-Beveland tot onderwerp. Er is onder andere informatie over het ontstaan van de Zak, het landschap en enkele van de kastelen die er hebben gestaan. Ook het dorpsleven in de negentiende en twinigste eeuw is onderdeel van de expositie. Hester van Rees geeft een overzicht.

Van Kees van de Bovenkamp hebben we weer een bijdrage over de geschiedenis van het dorp Waarde. Deze keer schrijft hij over de bezoeken die leden van de koninklijke familie door de jaren heen aan het dorp brachten.

In de loop der jaren hebben we regelmatig artikelen gepubliceerd van leden van de familie Van Voorst Vader. Zij hebben veel bijgedragen aan het vastleggen van de geschiedenis van Noord-Beveland. De laatste jaren waren deze artikelen van de hand van de heer P.C. van Voorst Vader. Helaas is hij afgelopen najaar overleden. In deze Spuije zijn laatste bijdrage, over liefde en overspel op Noord-Beveland.

 

 

Spuije 102 Winter 2017

 

Inhoud

 

De teloorgang van de vishuizen op Zuid-Beveland / Jan de Ruiter

100 jaar Nederlandse onafhankelijkheid 1813-1913 / Jan de Jonge

Emile Boonman over de St. Gerardus Majellaschool in Kwadendamme / Hester van Rees

Scheepsverkopingen in Mechelen van verkopers uit Zuid-Beveland in de zestiende eeuw / François van der Jeught

Emelisse en Hamerstede, twee verdronken dorpen op Noord-Beveland / Nico van Dinther

Boekindruk: De luchtoorlog boven Noord-Beveland, deel 1 / Gerard van der Wal

Twee keer Kimpe / Frank de Klerk

 

Deze Spuije begint met een artikel over gebouwen die veel dorpen op Zuid-Beveland hebben gesierd, maar die nagenoeg overal verdwenen zijn: de vishuizen. In het westen van Zuid-Beveland werd in deze gebouwtjes de verse vis aangevoerd die daar door de dorpsbewoners kon worden gekocht. Daarnaast was het ook een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Jan de Ruiter geeft een overzicht van de bekende vishuizen.

In een artikel van Jan de Jonge gaan we terug naar de zomer van 1913. Toen werden in het hele land activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Nederlandse onafhankelijkheid en de opening van het Vredespaleis in Den Haag. Ook in Zeeland en op de Bevelanden deed men hier op veel plaatsen aan mee. Er was een grote tentoonstelling in Middelburg en op veel dorpen vierde men enthousiast feest. Met een uitzondering: Goes, daar werd veel gepraat, maar weinig gedaan.

Met Hester van Rees kijkt Emile Boonman vervolgens terug op zijn leven als onderwijzer in Kwadendamme. Begonnen op de jongensschool van het dorp, kreeg hij later de leiding over de nieuwe gemengde school. Veel veranderde in die jaren, veel verbeteringen, maar niet alles lijkt nu zondermeer beter.

Een bijzondere bijdrage komt uit Mechelen. François van der Jeught beschrijft hoe in de zestiende eeuw scheepseigenaren van de Bevelanden naar Mechelen kwamen om hun schepen, met namen als heude, pleit, kogge en waterschip daar te verkopen. Een vorm van handel waar eerder nauwelijks iets over bekend was. Zo draagt onderzoek in het Stadsarchief van Mechelen bij aan de kennis over het verleden van de Bevelanden.

Voor het laatste artikel blijven we dichter bij huis, op Noord-beveland. Nico van Dinther vertelt over de verdwenen dorpen Emelisse en Hamerstede. Plaatsen waar we nu alleen de namen nog van kennen, maar die door bodemvondsten en documenten toch weer enigszins tot leven komen.

 

 

Spuije 101 Zomer 2017

 

Rijkdom op het platteland van Zuid-Beveland in de zeventiende eeuw / Klaasjan Visscher

Strafzaken tegen kinderen in de periode 1810-1850 / G.J. Lepoeter

Expositie kunstkant in het Historisch Museum / Hester van Rees

Boekpresentatie en bijzondere streeksieraden in de vitrines in de Kloostergang van het museum / Hester van Rees

Soldaat Piet Geelhoed van de Irene-brigade / Cees van den Bovenkamp

Boekindruk: Door de ramp getroffen / Jan de Jonge

De geschiedenis van het ambulancevervoer op de Bevelanden/ Frank de Klerk

 

 

Na het verschijnen in full colour van het vorige nummer van de Spuije kregen we daar veel positieve reacties op. Daarom hebben we besloten om vanaf nu de Spuije steeds geheel in kleur te laten drukken. Natuurlijk zullen er nog steeds heel wat zwart/wit afbeeldingen in staan, dat brengt de aard van het materiaal nu eenmaal met zich mee. Maar het geeft ons in ieder geval meer mogelijkheden om een mooi tijdschrift te maken.

Wat de inhoud van deze Spuije betreft beginnen we met een artikel van Klaasjan Visscher. Hij heeft onderzoek gedaan naar de rijkdom van de plattelandsbewoners op Zuid-Beveland in de zeventiende eeuw en hoe die zich in de loop van de tijd ontwikkelde. Bleven degenen die op enig moment zeer welvarend waren dat ook decennina later of kwamen er steeds nieuwe families of personen op? Hadden de rijkste families ook de meeste invloed op bestuurlijk en economisch gebied? Interessante vragen waar Visscher een antwoord op probeert te geven.

Vervolgens kijkt Gerard Lepoeter naar het jeugdstrafrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw. Hoe kwam de wetgeving tot stand, wat waren de uitgangspunten, hoe werden de wetten toegepast? Met een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden laat Lepoeter zien dat rechters er niet voor terugschrokken om ook jonge kinderen tot gevangenisstraf te veroordelen.

Cees van den Bovenkamp zorgt weer voor een bijdrage over een Bevelander die actief was in de Tweede Wereldoorlog. Deze keer een verhaal over Piet Geelhoed uit Stroodorp, bij Kamperland. Hij was bij het begin van de oorlog gelegerd in de Peel-Raamstelling in Oost-Brabant. Toen die viel trok zijn eenheid naar de Belgische kust en stak over naar Engeland. Daar zou Piet deel uit gaan maken van de Prinses Irene-brigade.

Zoals gebruikelijk hebben we ook weer enkele bijdragen over tentoonstellingen in HMDB. Deze keer schrijft Hester van Rees over kunstkant en klederdrachten.

 

 

 

 

Spuije 100 voorjaar 2017

 

Des Levens Lot / Frits de Kaart

150 jaar Kanaal door Zuid-Beveland / Geri van Ittersum

Een Zeeuwse boer uit 1892 / Hester van Rees

Het Boek der Boeken in alle mogelijke verschijningsvormen / Arend van der Wel

‘Begrepen en gefondeert’; het oprichtingsstatuut van de Kapelse rederijkerskamer De Wijngaartranke / Bram le Clercq

Catharina Margaretha Saaijmans (1763-1849), drie stoplappen en de oorsprong van het vermogen van het echtpaar Vader-Saaijmans / P.J.A. van Voorst Vader

Naar aanleiding van /aanvulling op artikel meestoof De Nijverheid te Kapelle / Adri Haaij

Boekindruk: Boerderijen met hun inwoners in Oost-Zuid-Beveland / Kees van den Bovenkamp

Boekindruk: Naar Zeeland! Schilders van het Zeeuwse landschap / Frank de Klerk

 

Spuije 100 is een bijzonder nummer van ons blad: voor de honderdste keer een uitgave met artikelen over verleden en heden van de Bevelanden. Voor de gelegenheid geheel in kleur. In november 1978 verscheen het eerste nummer van ons blad. De eerste paar jaar één keer per jaar, maar al snel werd dat tweemaal. Naast de Spuije werd in die tijd ook ieder jaar nog het Historisch Jaarboek voor Noord- en Zuid-Beveland uitgegeven. Die situatie heeft geduurd tot en met 1998, toen het laatste jaarboek is verschenen. Sindsdien verschijnt de Spuije drie keer per jaar. Het uiterlijk is in die jaren flink veranderd. We zijn begonnen met een eenvoudig blaadje van 24 pagina’s op A-5 formaat en vanaf nummer 45 werd dat het grotere tijdschrift, zoals we dat nu nog maken, met 32 pagina’s. Weer later is de omvang toegenomen tot de 48 pagina’s die we nu al enkele jaren tot onze beschikking hebben. Voor deze bijzondere uitgave zelfs 64 pagina’s.

Met het noemen van de artikelen komen we bij een groep personen die ons zeer dierbaar is: de auteurs. Ze zijn met velen en zorgen voor een gestage stroom bijdragen over de Bevelandse geschiedenis. Soms dreigt die stroom te slinken tot een een kabbelend beekje, om gelukkig steeds weer aan te zwellen tot een brede rivier. Breed is ook het terrein waarop die auteurs zich in hun bijdragen begeven, zoals onze lezers in de loop der jaren zullen hebben gezien. Dank dus aan allen die door de jaren heen hun aandeel hebben geleverd aan het inzichtelijk maken van het Bevelandse verleden. Blijft u dit vooral doen, we zien de bijdragen met heel veel belangstelling tegemoet.

Eén groep is in dit voorwoord nog niet genoemd: onze lezers. Ook u bent met velen, zowel van de Heemkundige Kring als van de Vrienden van het Museum. De meeste leden wonen op de Bevelanden of elders in Zeeland, maar een verrassend groot aantal ook verderop in het land. Mensen die zich met de Bevelanden verbonden blijven voelen, ook als ze de streek soms al lang hebben verlaten. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de Spuije laat het ons dan weten, we maken het blad tenslotte voor de lezers.
 

 

Zie ook Tijdschriftenbank