Welkom

UPDATE (04 febr. 2024)

Welkom bij de Heemkundige Kring De Bevelanden

Zuid- en Noord-Beveland hebben een interessante geschiedenis, die het waard is bestudeerd en beleefd te worden. Het doel van de Heemkundige Kring De Bevelanden is om de kennis van deze  geschiedenis te verspreiden. Dat doen we door het organiseren van lezingen, excursies en het publiceren van artikelen. Dat laatste doen we door driemaal per jaar naar onze leden het historisch tijdschrift de Spuije te verzenden. Maar ook door het stimuleren van publicaties in boeken en berichten op onze facebookpagina en deze website. Maar we zetten ons ook in voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap. 

Van onze vereniging kunt u voor een historisch laag bedrag per jaar lid worden. U steunt dan ons werk en wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Deze vindt u ook op deze website onder de agenda. Heeft u ook belangstelling voor de geschiedenis van deze regio? Dan is het lidmaatschap van Heemkundige Kring De Bevelanden echt iets voor u. 

-------------------------------------------------------Laatst geplaatst: (klik de links)            

Bevelands Heem
Programmering activiteiten 2024 > nieuwe lezingen!
Het Verhaal - zomer 2023

Jaarstukken 2023 en begroting 2024    
            

 De eerstvolgende activiteit is:
Woensdag
(avond)
13
maart
2024

Lezing door Frans Dingemanse over Paeremessen

Frans Dingemanse is een deskundige op het gebied van de vormgeving van Zeeuwse mesheften. Hij onderzoekt het Zeeuwse heft en dan vooral de vormgeving. De makers van Zeeuwse heften versieren deze zodanig dat het resultaat altijd te herkennen is als Zeeuws. Ieder doet dat wel op zijn eigen manier en de verschillen kunnen dan ook groot zijn.

Plaats: Wijkgebouw De Pit, Apppelstraat 2a, Goes-zuid     
Tijd: 19.30 uur              
 


Naar Agenda