Welkom

UPDATE (18 NOVEMBER 2021)

Beste mensen,

Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar helaas nog geen lezingen en excursies kunnen houden. Door de grote onzekerheid, en het feit dat we als bestuur niet bijeen kunnen komen, hebben we in het begin van het jaar besloten om te wachten met het organiseren van actviteiten tot het moment dat dit weer mogelijk is.

Het blijft een beetje koffiedik kijken wat betreft de situatie en regelingen rondom COVID - wij zullen in geval van wijzigingen deze direct melden op deze website - Zie hieronder:

Door de coronamaatregelen zien wij ons genoodzaakt om de geplande lezing op dinsdag 7 december a.s. te annuleren. We hopen in 2022 weer wat actviteiten te kunnen organiseren. Dat betekent dat de eerstvolgende geplande activiteit nu op dinsdag 11 januari is. 


We hopen u spoedig weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

 

De Bevelandse 'eilanden' hebben een interessante geschiedenis, die het waard is om bestudeerd en beleefd te worden. Wie iets weet van die geschiedenis, beziet de omgeving met een andere blik. Heeft u ook belangstelling voor de geschiedenis van deze regio? Dan is het lidmaatschap van Heemkundige Kring De Bevelanden echt iets voor u. U ontvangt dan drie keer per jaar onze uitgave De Spuije en uitnodigingen voor onze (gratis) activteiten.


De eerstkomende activiteit 11 januari (zie de agenda voor onze aktiviteiten)

Dinsdag
7 december
2021Lezing over de archeologische vondsten in 2021 komt te vervallen i.v.m. de recente Corona-maatregelen!
 


Naar Agenda