Welkom

UPDATE (18 juli 2020):

Voor 2020 hadden wij – evenals voorgaande jaren – een uitgebreid programma met lezingen en excursies.
Door de coronapandemie zijn de activiteiten vanaf maart 2020 komen te vervallen.

Eveneens door de coronapandemie moest onze jaarvergadering in april geannuleerd worden. Om die reden nodigen wij u nu graag uit op een andere datum voor onze: Algemene ledenvergadering van de Heemkundige Kring De Bevelanden Op woensdag 23 september 2020 In het verenigingsgebouw ‘Amicitia’ te Kloetinge Aanvang 19.30 uur LET OP: Er kunnen slechts 24 bezoekers worden toegelaten. Wij verzoeken u zich op te geven info@hkdebevelanden.nl of 0113-227311


De reeds op die datum geplande lezing organiseren wij nu aansluitend aan de jaarvergadering.

 

De jaarvergadering en lezing in detail:

Naast de gebruikelijke agendapunten willen wij u ook nog attenderen op onze bestuursverkiezing. Enkele bestuursleden zijn niet herkiesbaar. Maar gelukkig hebben we ook weer nieuwe kandidaten gevonden. Het ziet het er zelfs naar uit dat we sinds vele jaren weer een voltallig bestuur krijgen. 

Bestuurswisseling
De volgende bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw C.E.M. Goedemondt (penningmeester) en mevrouw W.H. van Meegen (bestuurslid). Aftredend en wel herkiesbaar is mevrouw M.J. de Graag.  Het bestuur stelt voor mevrouw M.J. de Graag te herbenoemen als bestuurslid en als nieuwe bestuursleden te benoemen: de heer B.C.A. Zielschot als penningmeester en de heer A.M. le Clercq en mw. J.A. van Boven als bestuurslid.

Na de pauze hebben we om 20.30 uur een lezing door Bas Chamuleau over de Zwake
Deze lezing stond al gepland op deze datum als afsluiting van een excursie rond de Zwaakse Weel. Door de coronapandemie moest we deze excursie helaas annuleren.
Vanavond wordt u in de lezing meegenomen in de geschiedenis van De Zwake. Eén van de oudste vaarwegen in Zeeland waarvan op verschillende plaatsen op de Bevelanden nog cultureel erfgoed zichtbaar is.

De overige activiteiten in 2020 zijn onder voorbehoud van wijzigingen vanwege de coronapandemie:

Dinsdag 20 oktober Lezing door Jan B. Kuipers over de geschiedenis van de popmuziek op de Bevelanden Plaats: Buurthuis De Pit, Appelstraat 2A, Goes. Tijd: 19.30 uur
Jan B. Kuipers is auteur van vele boeken en honderden bijdragen op het gebied van geschiedenis, archeologie, letteren en popcultuur. In 2005/2006 was hij stadsdichter van Middelburg. Hij neemt ons mee in de geschiedenis van de popmuziek op de Bevelanden.

Dinsdag 8 december Lezing door Karel Jan Kerckhaert over de archeologische vondsten in 2020 Plaats: Dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge. Tijd: 19.30 uur De archeoloog voor de Bevelanden Karel Jan Kerckhaert houdt de traditionele lezing over de opgravingen van het afgelopen jaar.

NB: Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van maatregelen rond de coronapandemie.

= = = = = =
 

De Bevelandse 'eilanden' hebben een interessante geschiedenis, die het waard is om bestudeerd en beleefd te worden. Wie iets weet van die geschiedenis, beziet de omgeving met een andere blik. Heeft u ook belangstelling voor de geschiedenis van deze regio? Dan is het lidmaatschap van Heemkundige Kring De Bevelanden echt iets voor u. U ontvangt dan drie keer per jaar onze uitgave De Spuije en uitnodigingen voor onze (gratis) activteiten. In ons bestuur hebben wij momenteel drie vacatures.

 

De eerstkomende activiteit is:

 

Woensdagavond
23 september

2020

Jaarvergadering met aansluitend de lezing van Bas Chamuleau over het ontstaan van de Zwake.                                                          
Plaats: Dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge
Tijd: 19.30 uur

Let op: zeer beperkt plaats!!

Wij verzoeken u zich op te geven via: info@hkdebevelanden.nl of 0113-227311

 

 


Naar Agenda