Redactie De Spuije

Redactiesecretariaat


Bijdragen voor De Spuije kunnen naar het redactiesecretariaat worden gezonden: 
info@hkdebevelanden.nl
Redactie de Spuije, Postbus 2159, 4460 MD Goes, t.a.v. drs. J.P. de Jonge
tel. 0113-649296

Auteurs verlenen de uitgever [Heemkundige Kring De Bevelanden / Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden] toestemming om de bijdrage eenmalig te publiceren in de Spuije en om de gepubliceerde bijdrage in een elektronisch archief op te nemen en opgenomen te houden voor eigen gebruik van de redactie. Verder verleent de auteur toestemming om het gepubliceerde artikel op te nemen in en openbaar te maken voor niet-commerciële doeleinden via (digitale, interactieve) databanken.Redactiecommissie


De primaire taak van de redactiecommissie is het driemaal per jaar produceren van De Spuije, het tijdschrift dat samen met de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden wordt uitgegeven. De redactie werkt geheel zelfstandig en onafhankelijk. Ook de redactionele begeleiding van andere uitgaven van de kring, zoals die van de werkgroepen Kleine Monumenten en Veldnamen behoort tot haar taak.
Inhoudelijk bestrijkt De Spuije een breed scala van onderwerpen. Zij gaat kriskras door de historie, bezoekt verschillende delen van de Bevelanden en brengt naast dieper gaande onderzoeken ook de licht verteerbare kost. Daarnaast zijn er boekbesprekingen over interessante uitgaven. Verheugend zijn de vele reacties van lezers op onze artikelen, waardoor positieve discussies kunnen ontstaan. Het tijdschrift is rijk geïllustreerd en bevat 32-40 pagina’s.

Per 1 januari 2023 bestaat de redactiecommissie uit de dames J.A. van Boven, H.M. van Rees en A. van Waarden-Koets en de heren E. van Brummelen, J.P. de Jonge (eindredacteur), F.H. de Klerk, A.J. Kort en G. van der Wal. Redacteur digitale publicaties en archivering: de heer P.A. de Hoog.