Kleine monumenten

Download hieronder onze publicaties over kleine monumenten.

"Kleine Monumenten - het behouden waard" werd in 1981 gemaakt in opdracht van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes.
Samenstelling en vormgeving werden verzorgt door de werkgroep "Kleine Monumenten" van de Heemkundige Kring "De Bevelanden", Goes 
De digitale versie is hier als PDF te downloaden.