Publicaties

De Spuije is het tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging van het Historisch Museum De Bevelanden

De Spuije verschijnt drie keer per jaar.De onderwerpen zijn zeer divers.

Artikelen kunnen eigenlijk alles betreffen wat met het verleden van Noord-en Zuid-Beveland te maken heeft. Of het nu om maatschappelijke thema's of om het landschap gaat. Om archeologie, bouwkunde, de oorlogen, kunst en kunstnijverheid, taal, of om markante personen en families. Maar wel wetenschappelijk verantwoord. Dat neemt niet weg dat een vrolijke noot in de vorm van anekdotes niet ontbreekt. Verder vindt u in ons blad besprekingen van publicaties over de regio.

Daarnaast heeft de Heemkundige Kring een serie over veldnamen uitgegeven (toponymie) en diverse andere publicaties.