Index Jaarboeken

Index 
Historische Jaarboeken voor Zuid- en Noord-Beveland
1975-1998


De artikelen zijn te raadplegen in de Tijdschriftenbank Zeeland

Zoekt u iets op deze pagina?
Toets de toetscombinatie [CTRL] F en voer in het in uw browser verschenen vakje de tekst in die u zoekt.
De gevonden tekst wordt GEKLEURD weergegeven. Klik vervolgens  \/ of /\ voor volgende of vorige of gebruik de scrollbalk.

---------

ABELMANN, L.J.: Vagebonden van de zelfkant (1). Een kroniek over de misdaad op de Bevelanden in de 16e en 17e eeuw; Jaarboek 1, 1975, 25-30.

- De voorboden van de hervorming in de stad Goes; Jaarboek 2, 1976, 17-38.

- Vagebonden van de zelfkant (2). Een kroniek over de misdaad op de Bevelanden in de 16e en 17e eeuw; Jaarboek 2, 1976, 57-63.

- Vagebonden van de zelfkant (3); Jaarboek 3, 1977, 19-24.

- De stadsverdediging van Goes tot in de 16e eeuw; Jaarboek 3, 1977, 59-70.

- De muntvondst van Colijnsplaat; Jaarboek 3, 1977, 99-102.

- Vagebonden van de zelfkant (4), Een kroniek van de misdaad op de Bevelanden in de 16e en 17e eeuw; Jaarboek 4, 1978, 15-24.

- Een vogelvluchtplattegrond van Goes van Zacharias Roman; Jaarboek 5, 1979, 47-64.

- De grafzerken van de Hervormde Kerk van Hoedekenskerke; Jaarboek 5, 1979, 83-116.

- Vagebonden van de zelfkant (5). Een kroniek van de misdaad op de Bevelanden; Jaarboek 5, 1979, 123-126.

- Pekelzonden en hun bestraffing; Jaarboek 7, 1981, 108-111.

- Grote Markt 1 en 3 te Goes. De huizen, de bewoners en hun scherven; Jaarboek 8, 1982, 7-42.

- De korte maar roerige carrière van een Goese baljuw; Jaarboek 9, 1984 (=1983), 7-14.

- De stichting van de Koopmansbeurs te Goes; Jaarboek 15, 1989, 61-74.

ANDELA, G.M.: Leonard Adriaan Springer (1885-1940) en het groen van Goes; Jaarboek 4, 1978, 53-72.

BALKENENDE, W.P.: Sociale onrust in Wolphaartsdijk; Jaarboek 18, 1992, 13-30 (samen met A.J. Barth).

BARTH, A.J.: De Gereformeerde gemeente onder het Kruis te Goes, 1866-1869; Jaarboek 6, 1980, 39-51.

- Schoolstrijd in Goes; Jaarboek 7, 1981, 27-33.

- “Een troostelijk woord is der armen spijs”. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw; Jaarboek 17, 1991, 7-199 (samen met A.L. Kort).

- Vagebonden van de zelfkant; Jaarboek 18, 1992, 5-12 (samen met W.P. den Toom).

- Sociale onrust in Wolphaartsdijk; Jaarboek 18, 1992, 13—30 (samen met W.P. Balkenende).

- Vagebonden van de zelfkant; Jaarboek 19, 1993, 41-46 (samen met W.P. den Toom).

- Dorpse verhalen van Zuid- en Noord-Beveland (Kloetinge, Kapelle, Wolphaartsdijk); Jaarboek 21, 1995, 13-18 (samen met L.J. Moerland).

- Goes in haar sas; Jaarboek 21, 1995, 19-46 (samen met F.H. de Klerk).

BEEKMAN, F.: Stoeppalen uit de 17e eeuw op Zuid-Beveland; Jaarboek 6, 1980, 52-63.

BEENHAKKER, C.: Een boekweitmolen te Kloetinge; Jaarboek 4, 1978, 25-36.

- Pieter Adriaan Jacobus Moojen; Jaarboek 9, 1984 (=1983), 103-114.

BERG, J. VAN DEN: De Nehalennia-tempel te Colijnsplaat; Jaarboek 7, 1981, 116-120. (samen met W. Hendrikse).

BERGE, M.J. VAN DEN: Het hof Watervliet te Heinkenszand van 1588-1612; Jaarboek 4, 1978, 7-14.

BOO, A.A.J. DE: De Zuidbevelandse klederdracht, Jaarboek 1; 1975, 55-67.

BOOGAARD, J.: Het ontstaan van de Ambachtsschool; Jaarboek 18, 1992, 31-38.

- Het ligchaam staat regtop; Jaarboek 20, 1994, 17-32.

- Over de molens van Goes; Jaarboek 21, 1995, 47-62.

- Ijsvermaak; Jaarboek 24, 1998, 63-76.

BRAND, W.: Monnik in opspraak! Onenigheid en competentiestrijd tussen de classis van Zuid-Beveland, de Staten van Zeeland en de magistraat van Goes naar aanleiding van het aanhouden van een franciscaner monnik in 1636; Jaarboek 1, 1975, 120-136.

BUIJS, A.P.: Het Paste-boeck van den broode: Een 17e eeuwse tabel voor het berekenen van de broodprijs; Jaarboek 13, 1987, 75-84.

- De Goese Latijnse school; Jaarboek 16, 1990, 15-32.

- Meten met twee maaten, proportien van verscheyden landmaten die wij achten niet-onaangenaam te sullen wesen; Jaarboek 19, 1993, 53-64.

- De fabriek van dokter Van Renterghem, een arts die fabrikant werd; Jaarboek 20, 1994, 83-94.

CLERCQ, M.J. LE: Bevelands schoolleven in de dertiger jaren; Jaarboek 16, 1990, 5-14.

CORNELISSEN, J.W.P.: De februariramp van 1953 op de Bevelanden en de herinnering; Jaarboek 19, 1993, 5-18 (samen met C.J. van Damme, C.J. Elenbaas-Murre, W.G. van de Ree).

DAMME, C.J. VAN: De februariramp van 1953 op de Bevelanden en de herinnering; Jaarboek 19, 1993, 5-18 (samen met C.J. Elenbaas-Murre, J.W.P. Cornelissen, W.G. van de Ree).

DEKKER, C.: Het Kerkje van Adriaan van Velzen; Jaarboek 6, 1980, 85-104.

- Verslag van een reis naar Zeeland in 1884; Jaarboek 10, 1984, 7-16.

- Tussen twee vloeden. De strijd tegen het water in Zeeland Bewesten Schelde tussen 1530 en 1532; Jaarboek 15, 1989, 41-60.

DISSEL, A.J. VAN: Het huis Kleine Kade 47; Jaarboek 3, 1977, 103-118.

- Het visperk te Goes; Jaarboek 24, 1998, 31-38.

DUNK, T.H. VON DER: De stichting van het fort en de kerk van Bath; Jaarboek 24, 1998, 39-62.

DUVEKOT, A.W.: Een paspoort voor Rijshout; Jaarboek 9, 1984 (=1983), 115-125.

- Waterschap en Herberg; Jaarboek 10, 1984, 79-93.

ELENBAAS-MURRE, C.J.: De februariramp van 1953 op de Bevelanden en de herinnering; Jaarboek 19, 1993, 5-18 (samen met C.J. van Damme, J.W.P. Cornelissen, W.G. van de Ree).

FORBES, C.: De vervloekte dam; Jaarboek 12, 1986, 5-20.

GOEDMAKERS, A.J.: Geschiedenis van een voornaam dorp. Heinkenszand omstreeks 1812; Jaarboek 19, 1993, 91-109.

HAM, W.A. VAN: Zuid-Beveland en West- Brabant, Jaarboek 4, 1978, 83-94.

HARTEN, J.D.H.: De Katholisering van ’s-Heerenhoek op Zuid-Beveland in de eerste helft van de negentiende eeuw; Jaarboek 11, 1984, 71-92.

HEERINGEN, R.M. VAN: De Duivelsberg te Kapelle; Jaarboek 12, 1986, 117-126.

- Een nederzetting uit de vroeg-Romeinse tijd nabij Colijnsplaat op Noord-Beveland; Jaarboek 19, 1993, 19-30.

HELSLOOT, J.: Sint Nicolaasfeesten in Goes, 1868-1892; Jaarboek 15, 1989, 99-113.

HENDRIKSE, W.: De Nehalennia-tempel te Colijnsplaat; Jaarboek 7, 1981, 116-120. (samen met J. van den Berg).

HOLLESTELLE LMz., L.M.: Het kasteel van “s-Heer Hendrikskinderen; Jaarboek 12, 1986, 51-70.

HOLTKAMP, C.P.M.: De zeven getijden en de functie van zangmeesters in de Maria Magdalenakerk te Goes; Jaarboek 7, 1981, 7-26.

HOOGERHUIS, O.W.: Het huwelijks- en voortplantingspatroon van Kortgene in de eerste helft van de 19e eeuw; Jaarboek 10, 1983, 94-132.

- Analfabetisme en onderwijsdeelname in Goes gedurende de 19e eeuw; Jaarboek 13, 1987, 5-36. (samen met L.F.S. Jansen).

JANSEN, L.F.S.: Analfabetisme en onderwijsdeelname in Goes gedurende de 19e eeuw, Jaarboek 13, 1987, 5-36 (samen met O.W. Hoogerhuis).

JONGE, J.P.: Ontwikkelingen in de landbouw tijdens een depressie; Jaarboek 22, 1996, 45-66.

KLERK, A.P.: De kogel door de kern; Jaarboek 13, 1987, 85-110.

KLERK, F.H. DE: Lotgevallen van Goese Garde d’Honneur; Jaarboek 5, 1979, 33-46.

- Het korte leven van de meestoof De Eendracht te Wolphaartsdijk, 1871-1878; Jaarboek 6, 1980, 74-84.

- Sint Christoffel en het bier; De geschiedenis van het gilde der bierdragers te Goes; Jaarboek 6, 1980, 120-134.

- De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Krabbendijke over de jaren 1900-1940; Jaarboek 7, 1981, 49-107. (samen met G. Van der Wal).

- De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Colijnsplaat over de jaren 1880-1940; Jaarboek 8, 1982, 82-112. (samen met G. Van der Wal).

- De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Heinkenszand over de jaren 1870-1940; Jaarboek 9, 1984 (=1983), 73-102. (samen met G. Van der Wal).

- 25 jaar een dam in de Zandkreek; Jaarboek 11, 1985, 103-136.

- Een Goese organist ontspoort; Jaarboek 12, 1986, 127-135.

- Goes in haar sas; Jaarboek 21, 1995, 19-46 (samen met A.J. Barth).

- Arend Hijner, een impressionist in het Wemeldinge van 1900; Jaarboek 23, 1997, inleg 16 pag. tussen 50-51.

KLEYN, DE J.: Twee zilveren schuttersplaten uit ’s-Heer Arendskerke; Jaarboek 2, 1976, 39-42.

KLUIVER, J.H.: Het voormalig gemeentehuis te Colijnsplaat; Jaarboek 2, 1976, 75-82.

KOK, J.: De oostsluis in Hansweert; Jaarboek 21, 1995, 99-117.

- Sporen door Reimerswaal en Kapelle; Jaarboek 22, 1996, 5-32.

- Veerboten en trams in Hansweert 1940; Jaarboek 23, 1997, 4-30.

- Veerboten en trams in Hansweert Deel 2 1940 tot 1972; Jaarboek 24, 1998, 5-30.

KORT, A.L.: De afscheiding van 1834 in Goes. Een godsdienstconflict met sociale aspecten; Jaarboek 9, 1984 (=1983), 35-72.

- Armoede en armenzorg 1860-1914; Jaarboek 11, 1985, 27-70.

- De Goese Burgerwacht; Jaarboek 11, 1985, 93-102.

- Volkshuisvesting in Goes, 1860-1940; Jaarboek 12, 1986, 21-50.

- Volksonderwijs in Goes in de eerste helft van de 19e eeuw; Jaarboek 13, 1987, 49-74.

- “Een troostelijk woord is der armen spijs”. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw; Jaarboek 17, 1991, 7-199 (samen met A.J. Barth).

LAUWERIER, R.C.G.M.: Het vee van de inheems-Romeinse bewoners van Colijnsplaat-Noordhoeksnol en Kats (Noord-Beveland); Jaarboek 19, 1993, 35-40 (samen met P.J.A. Mensch).

LEPOETER, G.J.: De buitenplaats Eversdijk onder Biezelinge; Jaarboek 2, 1976, 7-16.

- Tumult op kerkelijk erf in Schore; Jaarboek 3, 1977, 71-84.

- Het Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge. Enkele aanvullingen op eerdere publikaties; Jaarboek 4, 1978, 37-46.

- Hoe D.P. Dominicus in 1872 toch burgemeester van Kruiningen werd; Jaarboek 5, 1979, 65-82.

- De legende van de gebarsten torenklok; Jaarboek 6, 1980, 64-73.

- Haven, achterhaven en meestoof te Biezelinge; Jaarboek 7, 1981, 34-48.

- Maria Coomans en het orgel in de Nederlandse Hervormde kerk van Wemeldinge; Jaarboek 8, 1982, 43-57.

- De bedijking van de Reigersbergpolder in 1773; Jaarboek 9, 1984 (=1983), 15-34.

- Eversdijk, parochie en heerlijkheid; Jaarboek 10, 1984, 57-78.

- De machtsgreep van een Goese Baljuw; Jaarboek 11, 1985, 5-26.

- Kerkpatrocinia op de Middeleeuwse eilanden Zuid- en Noord-Beveland, Wolphaartsdijk, Borsele en Baarland; Jaarboek 18, 1992, 71-102.

- Onderwijs en onderwijzers in Kapelle van de Franse tijd tot 1859; Jaarboek 23, 1997, 51-97.

MAANEN, R. VAN: A.J.P. Saaijmans Vader & Cie en haar branderij “Mercurius” te Goes; Jaarboek 23, 1997, 39-50.

MAARSCHALKERWEERD, Ph.: Het Obituarium van Monster: Analyse van een bron; Jaarboek 24, 1998, 105-115 (samen met S. Maarschalkerweerd-Deschamps).

MAARSCHALKERWEERD-DESCHAMPS, S.: Het Obituarium van Monster: Analyse van een bron; Jaarboek 24, 1998, 105-115 (samen met Ph. Maarschalkerweerd).

MACKOR, A. De schilder Marinus van Reymerswael; Jaarboek 24, 1998, 77-94.

MENSCH, P.J.A. VAN: Het vee van de inheems-Romeinse bewoners van Colijnsplaat-Noordhoeksnol en Kats (Noord-Beveland); Jaarboek 19, 1993, 35-40 (samen met R.C.G.M. Lauwerier).

MINNAARD, J.W.: Ontwikkeling percelen in de Moolhoek te Sinoutskerke; Jaarboek 16, 1990, 47-65.

MOERLAND, L.J.: De hoeren van ter Goes, geschiedenis van de Prostitutie in Goes, 1864-1896; Jaarboek 18, 1992, 39-52.

- De dikke pofgans tegen de witte ganzen. Kroniek van een machtstrijd in Goes in 1692; Jaarboek 19, 1993, 65-78.

- Dagboek over de gebeurtenissen van 1692; Jaarboek 19, 1993, 79-90.

- Vagebonden aan de zelfkant; Jaarboek 20, 1994, 95-102 (samen met W.P. den Toom).

- Dorpse verhalen van Zuid- en Noord-Beveland; Jaarboek 20, 1994, 103-111.

- Vagebonden van de zelfkant;  Jaarboek 21, 1995, 5-12 (samen met W.P. den Toom).

- Dorpse verhalen van Zuid- en Noord-Beveland (Kloetinge, Kapelle, Wolphaartsdijk); Jaarboek 21, 1995, 13-18 (samen met A.J. Barth).

- Vagebonden van de zelfkant; Jaarboek 23, 1997, 31-38 (samen met W.P. den Toom).

MOL, J.A.: De meestoof “In de Vlugt” te Nisse, 1860-1893 (1); Jaarboek 8, 1982, 58-81.

- De Johannieter commanderij van Wemeldinge; Jaarboek 10, 1984, 35-56.

OSSEWAARDE, F.: Tussen stad, staten en stadhouder. Het prestige van het Goese baljuwambt en van de personen die het bekleedden, 1582-1795; Jaarboek 15, 1989, 5-40.

OELE, B.: Een bodemkundig onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Kloetinge; Jaarboek 1, 1975, 7-24.

- Een landarbeiderswoning in de Poel; Jaarboek 2, 1976, 53-56.

- Ter Maelstede in Zuytbevelant; Jaarboek 3, 1977, 47-58.

- De Geerteskerk te Kloetinge; Jaarboek 4, 1978, 73-82. (samen met T. Van Stralen).

- Het Rozemarijndijkje. Een onderzoek naar het oudste dijkje van Goes; Jaarboek 6, 1980, 34-38.

OVAA, I.: Bodem en bewoning van Borssele; Jaarboek 1, 1975, 31-44.

- De zoutwinning in het zuid westelijk zeekleigebied en de invloed daarvan op het landschap; Jaarboek 3, 1977, 85-98.

PETIT, M.: De werkliedenvereniging “Eigen hulp”, een schets uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging van Goes (mei 1880-december 1881); Jaarboek 20, 1994, 65-82 (samen met G. Van der Wal).

PHILIPSE, C.: Een Wilgefortiszerk in de kerk van Wemeldinge en de mansnaam Foort; Jaarboek 5, 1979, 117-122.

RAAS, P.S.G.: De Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te ’s-Heerenhoek 1672-1985; Jaarboek 14, 1988, 5-196.

- Het mussengilde te Ovezande; Jaarboek 16, 1990, 81-103.

- Veldnamen in Ellewoutsdijk; Jaarboek 18, 1992, 53-70.

REE, W.G. VAN DE: De februariramp van 1953 op de Bevelanden en de herinnering; Jaarboek 19, 1993, 5-18 (samen met C.J. van Damme, C.J. Elenbaas-Murre, J.W.P. Cornelissen).

RENAUD, W.F.: Loon naar wegen, de vereniging “Weegbrug de Eendacht” te Wolphaartsdijk, 1898-1966, 75-98.

ROESSINGH, W.L.A.: Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid en polder Borssele; Jaarboek 1, 1975, 45-54.

ROMBACH, J.H.: De patriotten te Kortgene en hun Alkmaarse Heren; Jaarboek 13, 1987, 37-48.

ROOF, J.M.: De herleving van de stads- en landparochie van Ter Goes (1615); Jaarboek 5, 1979, 127-133.

RUITER, J. DE: De luid- en torenklokken in de gemeente Borsele; Jaarboek 5, 1979, 9-32.

- Zoeaven uit Zuid-Beveland; Jaarboek 6, 1980, 7-33.

SMIT, A.: Grepen uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Borssele; Jaarboek 2, 1976, 43-52.

SMITS, J.: Dienstplicht aan de dijken, de landwacht van Zuid-Beveland tijdens de tachtigjarige oorlog; Jaarboek 16, 1990, 66-80.

- Jan Speecke van ter Goes, kaper op de Zeeuwse stromen in Spaanse dienst; Jaarboek 19, 1993, 47-52.

- Graag naar Den Haag; Jaarboek 20, 1994, 5-16.

SOPHIA VAN HOLTHE TOT ECHTEN, G.: De pomp op de Beestenmarkt te Goes; Jaarboek 8, 1982, 113-126.

STRALEN, T. VAN: De Geerteskerk te Kloetinge; Jaarboek 4, 1978, 73-82  (samen met B. Oele).

TOOM, W.P. DEN: Vagebonden van de zelfkant; Jaarboek 18, 1992, 5-12 (samen met A.J. Barth).

- Vagebonden van de zelfkant; Jaarboek 19, 1993, 41-46 (samen met A.J. Barth).

- Vagebonden van de zelfkant, Jaarboek 20, 1994, 95-102 (samen met L.J. Moerland).

- Vagebonden van de zelfkant, Jaarboek 21, 1995, 5-12 (samen met L.J. Moerland).

- Vagebonden van de zelfkant; Jaarboek 22, 1996, 41-44.

- Vagebonden van de zelfkant; Jaarboek 23, 1997, 31-38 (samen met L.J. Moerland).

TRIMPE BURGER, J.A.: Romeins importaardewerk van de vindplaats Colijnsplaat-Noordhoeksnol; Jaarboek 19, 1993, 31-34.

UIL, H.: Het Goese Chirurgijns- en apothekersgilde; Jaarboek 1, 1975, 68-83.

- De Satisfactie van Goes (1577); Jaarboek 3, 1977, 7-18.

- Het huis d’Oliphant (St. Magdalenastraat 7) te Goes; Jaarboek 4, 1978, 95-116.

- Van stadsarchivaris tot Gemeentelijke Archiefdienst. De geschiedenis van het Gemeentearchief Goes; Jaarboek 6, 1980, 105-119.

- De misstap van een Goese Magistraat; Jaarboek 7, 1981, 112-115.

VISSER, T.: Een onaangekondigd bezoek; Jaarboek 22, 1996, 33-40.

VOORST VADER, P.J.A. VAN: De ware geschiedenis van het conflict tussen dijkgraaf W.L. Vader en I. de Moor, apologie van een nazaat; Jaarboek 18, 1992, 103-109.

VRIES, W. DE: De watermolen die onghelijck de beste is; Jaarboek 10, 1984, 17-34.

- Immigranten in Goes in de achttiende eeuw; Jaarboek 16, 1990, 33-46.

WALRAVE, J.: Rederijkerskamer “De Fiolieren”; Jaarboek 20, 1994, 33-64.

- Het handbogengilde “Sint-Sebastiaan” te ’s-Gravenpolder; Jaarboek 21, 1995, 63-98.

IJSSELDIJK, W.E.P. VAN: Oude boerderijen in de Bevelanden; Jaarboek 2, 1976, 64-74.

WAL, G. VAN DER: De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Krabbendijke over de jaren 1900-1940; Jaarboek 7, 1981, 49-107. (samen met F.H. de Klerk).

= De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Colijnsplaat over de jaren 1880-1940; Jaarboek 8, 1982, 82-112. (samen met F.H. de Klerk).

- De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Heinkenszand over de jaren 1870-1940; Jaarboek 9, 1984 (=1983), 73-102. (samen met F.H. de Klerk).

- Mr. M.J. De Witt Hamer, liberaal, sociaal, radicaal; Jaarboek 12, 1986, 71-116.

- De werkliedenvereniging “Eigen hulp”, een schets uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging van Goes (mei 1880-december 1881); Jaarboek 20, 1994, 65-82 (samen met M. Petit).

WEELE, J.P. VAN DER: De oude molen te Colijnsplaat; Jaarboek 4, 1978, 47-52.

WILDEROM, M.H.: Enkele waterstaatkundige bijzonderheden over Noord-Beveland; Jaarboek 1, 1975, 100-108.

WOUDE, J. VAN DER: Het Retorica-gilde ‘De Wijngaerdrancke’; Jaarboek 3, 1977, 25-46.

- Het beleg van Goes, 1572; Jaarboek 7, 1981, 121-150.

ZUURDEEG, J.: “De Zeeuwse weg”, Rijksweg nr. 58 van postweg tot autosnelweg: Jaarboek 2, 1976, 83-114.

ZUIJDWEG, C.P.: De herbevolking van Noord-Beveland na de bedijking van 1598; Jaarboek 1, 1975, 84-99.

ZWIGTMAN, C.: Kermsiplezier in het begin van de negentiende eeuw; Jaarboek 24, 1998, 95-104.