Ook lid worden?

Leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden ontvangen drie keer per jaar het tijdschrift 'de Spuije' en uitnodigingen voor lezingen en excursies, die over het algemeen gratis zijn. Ook via de mail wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. En dat alles voor een contributie die je 'historisch laag' zou kunnen noemen.

De minimum contributie bedraagt per 1 januari 2019 € 18,- per jaar. Hogere donaties zijn zeer welkom.

Bent u tevens lid van de Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden? Dan betaalt u slechts € 16,- voor het lidmaatschap van Heemkundige Kring De Bevelanden.

Rekeningnummer
NL49 INGB 0003 4118 89 t.n.v. Heemkundige Kring De Bevelanden

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het formulier in te zenden of een e-mail te sturen met uw gegevens (zie formulier) aan info@hkdebevelanden.nl. Welkom!

(Een briefje met uw gegevens naar Heemkundige Kring De Bevelanden, Postbus 2159, 4460 MD Goes kan ook.)


Privacy

De door de Heemkundige Kring De Bevelanden beheerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om leden en belangstellenden per post en/of per e-mail te kunnen bereiken. Adressen worden niet aan derden verstrekt.


Huishoudelijk reglement en statuten

Klik de onderstaande links om de PDF's te lezen:
- Huishoudelijk regelement Heemkundige Kring De Bevelanden
- Statuten Heemkundige Kring De Bevelanden

 

Aanmelden