Anbi-status

De Heemkundige Kring De Bevelanden voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status.
Fiscaal nummer 8165.33.209.
De resultatenrekening en het jaarverslag zijn opvraagbaar.
Alle functies van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Klik hier voor de 2019 jaarstukken (PDF)

Heeft u vragen: info@hkdebevelanden.nl