Anbi-status

De Heemkundige Kring De Bevelanden voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status.
Fiscaal nummer 8165.33.209.
De resultatenrekening en het jaarverslag zijn opvraagbaar.
Alle functies van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Klik hier voor het financieel overzicht 2021 en begroting 2022 (PDF)
Klik hier voor het financieel overzicht 2022 en begroting 2023 (PDF)
Klik hier voor het financieel overzicht 2023 en begroting 2024 (PDF)

Heeft u vragen: info@hkdebevelanden.nl