Anbi-status

De Heemkundige Kring De Bevelanden voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status.
Fiscaal nummer 8165.33.209.
De resultatenrekening en het jaarverslag zijn opvraagbaar.
Alle functies van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Klik hier voor de 2019 jaarstukken (PDF)
Klik hier voor de jaarrekening 2020 en begroting 2021 en 2022 (PDF)

Heeft u vragen: info@hkdebevelanden.nl