Agenda

 

Activiteiten 2024 

We doen ons best om de aktiviteiten zo goed mogelijk te programmeren - helaas kan het voorkomen dat door omstandigheden een aktiviteit niet door kan gaan. We vragen uw begrip en eveneens om, kort voor de aktiviteit plaats vindt, nog even op de website te kijken!

 

Dinsdag
(avond)
23
januari
2024

Lezing over de Watersnoodramp door  Rinus Sinke

Rinus Sinke heeft een grote collectie foto’s over de Watersnoodramp in 1953. Hij heeft deze ook zelf meegemaakt en kan daar op een boeiende wijze over vertellen.

Plaats: De Vroone, CD, Vereekestraat 74 te Kapelle               
Tijd: 19.30 uur              
 

Zaterdag
(middag)
10
februari
2024

Klaasjan Visscher over de markante Wemeldingenaar Pieter Lindenbergh en zijn rol in de verschillende coöperaties,    

Rond de vorige eeuwwisseling werden in Zeeland en daarbuiten grote industriële landbouwcoöperaties opgericht. Eén van de voorlieden van deze coöperatieve beweging was de Wemeldingse boer Pieter Lindenbergh (1851-1940). Op basis van onderzoek in zijn persoonlijke aantekeningen en in de rijke archieven van de Eerste Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek in Sas van Gent en de Eerste Nederlandsche Kunstmestfabriek in Vlaardingen wordt het bijzondere verhaal verteld van deze vooruitstrevende boer, bestuurder en bruggenbouwer; en daarmee het verhaal van een belangrijke periode in de ontwikkeling van de Zeeuwse landbouw.

Klaasjan Visscher is hoogleraar aan de Universiteit Twente en achter-achterkleinzoon van Pieter Lindenbergh.

Plaats: Dorpshuis De Wemel, Dorpsplein 1 te Wemeldinge     
Tijd: 14.00 uur              
 

Woensdag
(avond)
13
maart
2024

Lezing door Frans Dingemanse over Paeremessen

Frans Dingemanse is een deskundige op het gebied van de vormgeving van Zeeuwse mesheften. Hij onderzoekt het Zeeuwse heft en dan vooral de vormgeving. De makers van Zeeuwse heften versieren deze zodanig dat het resultaat altijd te herkennen is als Zeeuws. Ieder doet dat wel op zijn eigen manier en de verschillen kunnen dan ook groot zijn.

Plaats: Wijkgebouw De Pit, Apppelstraat 2a, Goes-zuid     
Tijd: 19.30 uur