Links

Bevelands heem op internet

 

 

 

 

Heemkundige Kring De Bevelanden op Facebook https://www.facebook.com/HeemkundigeKringDeBevelanden/?fref=ts

Historisch Museum De Bevelanden

www.hmdb.nl

Fruitteeltmuseum  
Oosterscheldemuseum www.oosterscheldemuseum.nl
Bevrijdingsmuseum  
   
Gemeentearchief Goes www.goes.nl/gemeentearchief
Historie van Goes http://www.historievangoes.nl
Zeeuws Archief www.zeeuwsarchief.nl
   
Rondje Goes www.facebook.com/RondjeGoes#!/RondjeGoes
Archeologische Werkgemeenschap Nederland / afd. Zeeland www.awnzeeland.nl
Stichting Landschapsbeheer Zeeland www.landschapsbeheerzeeland.nl
Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland www.bzzb.nl
Geschiedenis van het dorp en bewoners van Oud-Sabbinge www.oud-sabbinge.nl
Geschiedenis eiland Noord-Beveland www.emelisse.nl
Geschiedenis verdronken eiland Orisant en de strijd tussen de Zeeuwen en het water www.orisant.nl
Historische gegevens en artikelen over Waarde www.waarde.info
Scheldeforten op Hoogerwerf (grondgebied Reimerswaal) www.hanleune.nl
Reisverslag Bevelanden http://www.weikopiebes.nl/vakantie9/reis2015.htm
Romeinse archeologie langs de
Nederlandse kust
www.romeinsekust.nl
Voor stamboomonderzoek database en ISIS www.toparchief.nl en www.zeeuwsarchief.nl
Internetgids op het gebied van genealogie en archief www.stamboomgids.nl
Sociaal netwerk voor genealogen en historici www.stamboomforum.nl
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland www.scez.nl
Platform Zeeuwse Ankers www.zeeuwseankers.nl
   
   
Zeeuwse Bibliotheek www.zeeuwsebibliotheek.nl
Weblog over Zeeuwse boeken www.pzc.nl/zeelandgeboekt