Spuije 100

Des Levens Lot, Frits de Kaart
150 jaar Kanaal door Zuid-Beveland, Geri van Ittersum
Een Zeeuwse boer uit 1892, Hester van Rees
Het Boek der Boeken in alle mogelijke verschijningsvormen, Arend van der Wel
‘Begrepen en gefondeert’; het oprichtingsstatuut van de Kapelse rederijkerskamer De Wijngaartranke, Bram le Clercq
Catharina Margaretha Saaijmans (1763-1849), drie stoplappen en de oorsprong van het vermogen van het echtpaar Vader-Saaijmans,
P.J.A. van Voorst Vader
Naar aanleiding van / aanvulling op artikel meestoof De Nijverheid te Kapelle, Adri Haaij
Boekindruk: Boerderijen met hun inwoners in Oost-Zuid-Beveland, Kees van den Bovenkamp
Boekindruk: Naar Zeeland! Schilders van het Zeeuwse landschap, Frank de Klerk

 

Spuije 100 is een bijzonder nummer van ons blad: voor de honderdste keer een uitgave met artikelen over verleden en heden van de Bevelanden. Voor de gelegenheid geheel in kleur. In november 1978 verscheen het eerste nummer van ons blad. De eerste paar jaar één keer per jaar, maar al snel werd dat tweemaal. Naast de Spuije werd in die tijd ook ieder jaar nog het Historisch Jaarboek voor Noord- en Zuid-Beveland uitgegeven. Die situatie heeft geduurd tot en met 1998, toen het laatste jaarboek is verschenen. Sindsdien verschijnt de Spuije drie keer per jaar. Het uiterlijk is in die jaren flink veranderd. We zijn begonnen met een eenvoudig blaadje van 24 pagina’s op A-5 formaat en vanaf nummer 45 werd dat het grotere tijdschrift, zoals we dat nu nog maken, met 32 pagina’s. Weer later is de omvang toegenomen tot de 48 pagina’s die we nu al enkele jaren tot onze beschikking hebben. Voor deze bijzondere uitgave zelfs 64 pagina’s.

Met het noemen van de artikelen komen we bij een groep personen die ons zeer dierbaar is: de auteurs. Ze zijn met velen en zorgen voor een gestage stroom bijdragen over de Bevelandse geschiedenis. Soms dreigt die stroom te slinken tot een een kabbelend beekje, om gelukkig steeds weer aan te zwellen tot een brede rivier. Breed is ook het terrein waarop die auteurs zich in hun bijdragen begeven, zoals onze lezers in de loop der jaren zullen hebben gezien. Dank dus aan allen die door de jaren heen hun aandeel hebben geleverd aan het inzichtelijk maken van het Bevelandse verleden. Blijft u dit vooral doen, we zien de bijdragen met heel veel belangstelling tegemoet.

Eén groep is in dit voorwoord nog niet genoemd: onze lezers. Ook u bent met velen, zowel van de Heemkundige Kring als van de Vrienden van het Museum. De meeste leden wonen op de Bevelanden of elders in Zeeland, maar een verrassend groot aantal ook verderop in het land. Mensen die zich met de Bevelanden verbonden blijven voelen, ook als ze de streek soms al lang hebben verlaten. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de Spuije laat het ons dan weten, we maken het blad tenslotte voor de lezers.Terug naar overzicht