Spuije 96

Vliegfeesten te Goes, Johan Boogaard
De huizen van de familie Vader in Wissenkerke op Noord-Beveland, P.C. van Voorst Vader en A.M. Kramer
Een korte geschiedenis van autobusbedrijf De Muijnck te Borssele, M. Mol
Van Westhavendijk naar Smithweg, Marieke Luchtmeijer
Vermogen en nalatenschap van Robbert van Schilperoort te Goes (deel I), Theo Wajer|
Naamgeving van de kunstwerken in de nieuwe Sloeweg N62
De Bevelanden en het jaar zonder zomer 1816
Otto W. Hoogerhuis †

Het eerste artikel is een bijdrage van Johan Boogaard over een vliegfeest in Goes. Met de omvang van de tegenwoordige vliegtuigen is het nauwelijks nog voor te stellen, maar in 1911 volstond een weiland in de Wilhelminapolder om een vliegdemonstratie te organiseren. Al waren er wel wat problemen ...

In de negentiende eeuw nam de familie Vader een belangrijke plaats in op Noord-Beveland. Uit deze welgestelde familie waren drie burgemeesters van Wissenkerke afkomstig. Zij, en andere familieleden, bewoonden een aantal fraaie huizen in Wissenkerke. Ook het buiten Sorgwijck hoorde bij hun bezittingen. P.C. van Voorst Vader heeft zich samen met A.M. Kramer verdiept in de geschiedenis van die woningen. In dit artikel worden de huizen en hun bewoners uitgebreid beschreven.

We gaan verder met een bijdrage van M. Mol over busbedrijf AMZ. Oprichter Jan de Muijnck had al snel door dat vervoer met auto en bus de toekomst had en nog vóór 1920 reed zijn eerste taxi.

Vervolgens een interessante bijdrage van Marieke Luchtmeijer over de verhuizing van het depot van HMDB. Een enorme operatie die veel inzet heeft gevergd, maar die er wel toe heeft geleid dat de waardevolle collectie nu schoongemaakt en goed geconserveerd onder optimale omstandigheden bewaard kan worden.

Met Theo Wajer gaan we verder terug in de tijd. Hij vertelt over het beheer van vermogens en nalatenschappen op de achttiende-eeuwse Bevelanden. De familie Van Schilperoort uit Goes dient daarbij als voorbeeld.

In het najaar van 2014 kreeg onze Heemkundige Kring het verzoek om mee te denken over de naamgeving van de viaducten en verkeerspleinen in de nieuwe Sloeweg. Dit verzoek had betrekking op het Bevelandse deel van de N62. De voorgestelde namen zijn: Stelle, Gosvazze, Calishoeck en Drie Klauwen. In dit artikel willen we laten zien waarom we voor deze namen hebben gekozen.Terug naar overzicht