Spuije 97

De bevrijding van Rilland, oktober 1944, Henk Aalbers
‘Heel erg mooi, vooral die gemaakte dingen’, Arend van der Wel
Het voormalige Goese R.-K. kerkhof en de begraven zuil (deel I), Hans de Vos
Vermogen en nalatenschap van Robbert van Schilperoort te Goes (deel II), Theo Wajer
Dominee Schmidt: geliefd, gezaghebbend en uitmuntend prediker, Kees van Oosten
En ge komt er vanavond de deur niet meer uit!

Zoals in de vorige Spuije al aangekondigd in deze aflevering de brief die Henk Aalbers, dominee in Rilland tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1945 schreef aan familie in het noorden van het land. Het is een boeiend relaas over de bevrijding van Rilland en de winter die er op volgde. Een ooggetuigeverslag dat ons de ellende en de vreugde in die tijd laat meebeleven.

Deze winter zijn er weer enkele bijzondere tentoonstellingen in het Historisch Museum De Bevelanden. Arend van der Wel zorgt voor een introductie.

Daarna het eerste deel van een bijdrage van Hans de Vos over het oude Rooms-Katholieke kerkhof aan de Zuidvlietstraat in Goes en de geschiedenis van de katholieke zuil in Goes. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde zich de zuilenmaatschappij in Nederland, zoals we die tot ver in de twintigste eeuw hebben gekend. Ook de katholieken zochten en vonden daarin hun eigen plaats. Naast katholieke organisaties en instellingen was er ook behoefte aan een eigen begraafplaats. De totstandkoming, de inrichting en het gebruik van deze, inmiddels gesloten, begraafplaats worden in deze Spuije besproken.

Theo Wajer gaat vervolgens verder met zijn artikel over de afwikkeling van de nalatenschap van Robbert van Schilperoort. Met bezittingen in onder andere Kapelle, Kattendijke, Kloetinge en West Brabant een ingewikkelde zaak die vele jaren in beslag nam.

Vader van een beroemde dochter. Zo kunnen we Johan Daniël Schmidt zeker omschrijven, want vrijwel iedereen heeft wel eens gehoord van Annie M.G. Schmidt. Een gewaardeerde schijfster, maar ook haar vader ondervond veel waardering, al was dat in kleinere kring. Dominee J.D. Schmidt was niet minder dan 36 jaar voorganger van de Hervormde gemeente van Kapelle. Niet alleen een begaafd spreker, maar ook een bekwaam bestuurder. Kees van Oosten verhaalt over leven en werk van deze markante prediker.Terug naar overzicht