Bestuur Vrienden Historisch Museum De Bevelanden zoekt voorzitter

Wegens het aftreden om gezondheidsredenen van de huidige voorzitter zoekt het Vereniging van Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden op korte termijn een enthousiaste nieuwe bestuursvoorzitter. Het bestuur ziet graag een kandidaat met de volgende kwaliteiten: 

- bestuurlijke ervaring

- belangstelling voor cultureel erfgoed

- een breed (politiek) netwerk

- goede contactuele eigenschappen

 

Zijn taken zullen zijn:

- leiding geven aan het bestuur van de Vereniging van Vrienden van het HMDB en haar activiteiten;

- het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het museum o.a. door netwerken en ledenwerving;

- contact onderhouden met het Stichtingsbestuur van het museum en de bedrijfsleider van het museum.